"De straat heeft geen kinderen,
het zijn ónze kinderen."
Eliakim en Denise Koté
"De straat heeft geen kinderen,
het zijn ónze kinderen."
Eliakim en Denise Koté

Disclaimer

Stichting Huis van Kinderen (Kamer van Koophandel: kvk 30187181), hierna te noemen Huis van Kinderen, verleent u hierbij toegang tot www.huisvankinderen.nl (“de website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen voor niet-commerciële doeleinden.

Huis van Kinderen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Huis van Kinderen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Huis van Kinderen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Huis van Kinderen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Huis van Kinderen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Huis van Kinderen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookies

Cookies zijn een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Huis van Kinderen gebruikt cookies alleen voor het verkrijgen van statistiekgegevens over de website.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Blijf op de hoogte via e-mail

* = verplicht veld